Category: Film

Film, Reviews

Sky Ladder: The Art of Cai Guo Qiang

Director: Kevin Macdonald Cast: Ian Buruma, Cai Guo Qiang, Cai Wen You, Cai Wen Hao, Ben Davis, Jeffrey Deitch, Phil Grucci, Thomas Krens, Tatsumi  Masatoshi, Orville Schell, Jennifer Wen Ma, Hong Hong Wu, Zhang Yimou US, 76 minutes Connecting the Earth to the rest of the universe was Cai Guo Qiang’s childhood dream. When he finally realised it …